Katedra Dydaktyki Historii i Badań Regionalistycznych

Zachęcamy do studiowania historii Zachęcamy do studiowania historii

Zachęcamy do studiowania historii

Historia pierwszego i drugiego stopnia, to studia umożliwiające zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela

o katedrze

Pracownicy Katedry prowadzą badania nad związkami pomiędzy historią regionalną i lokalną a świadomością historyczną młodzieży.

Badania indywidualne obejmują zagadnienia związane z kształtowaniem obrazu sąsiada, zwłaszcza w relacjach polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich, polsko-serbskich, polsko-żydowskich. Kierunkami badań są także: problematyka prawno-historyczna oraz filmoznawcza, a także dzieje mniejszości narodowych w Polsce w XIX i XX wieku.

kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni
e-mail: zbieg@ukw.edu.pl
tel: 52 32 59 208, pok. 115